22 دسامبر

پروژه های شرکت ماشین سازی مبتکران

پروژه خط انتقال سیلوی غلات 25 هزار تنی

پروژه خط انتقال سیلوی غلات ۲۵ هزار تنی

پروژه خودروی تاکتیکی

پروژه خودروی تاکتیکی

تعمیر و اورهال جرثقیل های سکوهای نفتی

تعمیر و اورهال جرثقیل های سکوهای نفتی

اورهال دستگاه حفاری

اورهال دستگاه حفاری

تعمیر و اورهال سیمیلاتور هواپیمای 707

تعمیر و اورهال سیمیلاتور هواپیمای ۷۰۷

پروژه جرثقیل فوق دقیق

پروژه جرثقیل فوق دقیق

 تعمیر و بازسازی مکنده های اسکله بندر امام

تعمیر و بازسازی مکنده های اسکله بندر امام

پروژه پارکینگ مکانیزه برجی رشت، اولین پارکینگ مکانیزه سازه مشترک کشور

پروژه پارکینگ مکانیزه روتاری تهران، پل ری