22 دسامبر

دستگاه تولید آب از هوا

دستگاه تولید آب از رطوبت هوا، محصول جدید شرکت ماشین سازی مبتکران است.

این دستگاه در مقایسه با نمونه های خارجی، مصرف برق بسیار کمتری دارد.

به زودی اطلاعات و مشخصات فنی کلاس های مختلف دستگاه تولید آب از رطوبت هوا در سایت قرار داده خواهد شد.